Naslovna RS/BiH Poslanici o povjerljivom aktu

Poslanici o povjerljivom aktu

U Sarajevu će danas biti nastavljena sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj će poslanici razmatrati materijal sa oznakom „povjerljivo“ i glasati o svim tačkama dnevnog reda sjednice koja je prekinuta 14. juna.

Prije prekida sjednice, poslanici Predstavničkog doma obavili su raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut, Prijedlogu zakona o dopuni Izbornog zakona BiH, predlagača Denisa Bećirovića, Prijedlogu zakona o parlamentarnom nadzoru, te Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2016. godinu.

Predstavnički dom razmatrao je tada i Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije /CIK/ BiH, koji je parlamentu podnijela ova komisija.

Tokom sjednice nije bilo zainteresovanih za raspravu o Izmjeni i dopuni godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2017. godinu, za godišnji konsolidovani izvještaj unutrašnje revizije za prošlu godinu i konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu.

Na dnevnom redu redovne 49. sjednice Predstavničkog doma je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Ovim zakonom uređuju se administrativne takse koje se plaćaju u postupcima pred institucijama u BiH i radnjama koje preduzimaju ove institucije.

Administrativne takse plaćaju se za spise i radnje u upravnim stvarima kao i za druge predmete i radnje kod institucija BiH. Spisi i radnje za koje se plaća taksa kao i visina takse utvrđuje se Taksenom tarifom, a tarifa administrativnih taksa propisuje se ovim zakonom.

Prema ovom prijedlogu, Savjet ministara BiH može, osim predviđenih, uvoditi i administrativne takse, a moći će i da poveća i smanji administrativne takse koje su prethodno predviđene ovim zakonom, a iznos takvih dodatnih, odnosno izmijenjenih administrativnih taksi koje se mogu uvesti mora biti razuman.

U dnevni red današnje sjednice, u međuvremenu, uvrštena je i rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, u prvom čitanju.

Ovaj prijedlog zakona predviđa da se Upravnoj inspekciji omogućava da, uz neposredni, može vršiti i posredni inspekcijski nadzor uvidom u dokumentaciju za više od 2.200 nevladinih organizacija upisanih u registar Ministarstva pravde BiH, što, kako se navodi, zahtijeva znatno manje vremena i proces nadzora čini efikasnijim.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, obezbjeđuje se sistemska primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te se na tri mjeseca ograničava tehnički mandat i imenovanje vršilaca dužnosti, uz mogućnost produženja za još tri mjeseca samo u naročito opravdanim slučajevima.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH prihvatio je 30. juna prijedlog ovog zakona u prvom čitanju, bez rasprave.

Za danas je predviđeno i razmatranje u prvom čitanju i Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanik Momčilo Novaković.

U obrazloženju ovog prijedloga, Novaković navodi dopis Asocijacije auto-škola BiH kojim se traži da se izmijeni odredba da „pravo upravljanja motornim vozilom kategorije D i DE stiče lice koji navrši 24 godine pod uslovom da ima vozačku dozvolu podkategorije D1 ili D1E najmanje dvije godine“.

Ako se to ne izmijeni, upozoravaju oni, u naredne dvije godine niko u BiH ne bi ispunjavao uslove za polaganje vozačkog ispita za D i DE kategoriju, zbog čega predlažu da se izmjenama zakona licima koja imaju vozačku kategoriju C omogući dobijanje vozačke dozvole za kategoriju E.

Poslanik Maja Gasal-Vražalica predlagač je dva zakona – Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, oba u prvom čitanju.

Prijedlozi izmjena oba zakona odnose se na način i uslove korištenja godišnjih odmora državnih službenika i namještenika u ministarstvima i drugim organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Savjeta ministara BiH, u skladu sa preporukama ombudsmana u BiH.

Predstavnički dom trebalo bi da razmatra i izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2016. godinu, obiman materijal na 320 stranica, kao i informaciju o stanju pravosuđa u BiH sa posebnim osvrtom na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, materijal Ministarstva pravde BiH.

U planu je i rasprava o informaciji o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembra 2016. godine, materijal Savjeta ministara BiH, informacija o radu Tužilaštva BiH za 2016. godinu, kao i Program razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH, materijal Ministarstva bezbjednosti BiH, koji je posljednjih dana izazvao burna reagovanja iz Republike Srpske, jer je sačinjen bez konsultacija i uvažavanja preporuka i stavova nadležnih institucija Republike Srpske, Vlade, MUP-a i Republičke uprave civilne zaštite.

Predstavnički dom trebalo bi da se izjasni i o poslaničkoj inicijativi Denisa Bećirovića koji traži od Savjeta ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi strategiju nacionalne bezbjednosti BiH.

Od Savjeta ministara se, putem inicijativa drugih poslanika ili grupe poslanika, traži da Predstavničkom domu dostavi izvještaj o svojim aktivnostima u prvih pet mjeseci ove godine, kao i informacije o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i dešavanjima u vezi sa izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova, a po njenom okončanju, trebalo bi da počne redovna 49. sjednica Predstavničkog doma.

(Srna)

Prikaži još vijesti
Load More In RS/BiH

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PREPORUČUJEMO

ODRŽAN SAJAM ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Sinoć je u Ugljeviku, u okviru Vidovdanskih svečanosti,  održan  sajam ženskog stvaralaštv…