Naslovna Ugljevik Konkursi za posao KONKURS: OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik zapošljava dva nastavnika

KONKURS: OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik zapošljava dva nastavnika

1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa iskustvom,
2. Nastavnik razredne nastave –1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, bez iskustva.

Uslov za prijem nastavnika na gore navedeno radno mjesto  je, pored opštih uslova
utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavanje i posebnih uslova predviđenih Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( čl. 105 .i 106.ovog zakona ) i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( Sl.glasnik RS br. 77/09,  86/10 i 25/14)

Uz prijavu dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

OPŠTI USLOVI:
1. da je punoljetan, a to se dokazije izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
2. da je državljanin Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijim od 6 (šest) mjeseci,
3. da je rsdno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje  prilaže samo kandidat koji bude izabran po konkursu za ovo radno mjesto ( prvi na rang listi ), a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata po konkursu,

POSEBNI USLOVI:
1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. za ona radna mjesta gdje se traži radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužanda dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom radu,
3. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za ona radna mjesta gdje se traži lice sa radnim iskustvom,
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave, nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili  potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u srijedu, 16. 12. 2015. u 1130 časova u časova u prostorijama škole u Ugljeviku.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intrvjuu, smataraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ “Aleksa Šantić”, Ćirila i Metodija 44, 76330 Ugljevik, sa naznakom „Komisiji za izbor“.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu srpske“.
Kontakt telefoni :  055/ 771- 252 i  055/ 773-008.
Napomena: Nepotpuna, neovjerena i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS
Prikaži još vijesti
Load More In Konkursi za posao

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PREPORUČUJEMO

Priče iz ordinacije dr Dragić : Alergijske reakcije kod ujeda pčela i stršljena

U poslednje vrijeme se u ordinaciji dr Dragić, kao i u većini službi Hitne medicinske pomo…